Menú

avís legal

Condicions legals del lloc web i de la reserva

1.- CLIENT I EMPRESARIS INTERVINENTS

Aquestes Condicions generals de contractació (d'ara endavant, Condicions generals) regulen la relació comercial que sorgeixi entre, d'una banda, l'usuari o client, i, d'altra banda, la societat DERBY HOTELS COLLECTION SL com a empresa prestadora del servei turístic). La identificació completa dels empresaris intervinents és la següent:

Empresari turístic: DERBY HOTELS COLLECTION SL (d'ara endavant, DERBY HOTELS) amb domicili social a Plaza de las Cortes, 10 (28014 Madrid) i correu electrònic info@derbyhotels.com; titular del CIF B-61395984, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 34.039, Foli 47, Full núm. M-612449, Inscripció núm. 1.

2.- CONDICIONS GENERALS DEL LLOC WEB

2.1. INTRODUCCIÓ

Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús així com la salvaguarda de les dades del Lloc www.hotelbanke.com (d'ara endavant, el Lloc); "Lloc" fa referència a totes les pàgines i els continguts corresponents propietat de DERBY HOTELS a què s'accedeix a través del domini www.hotelbanke.com i els seus subdominis.

El titular d'aquest Lloc web és DERBY HOTELS COLLECTION SL.

Mitjançant el Lloc, DERBY HOTELS pretén apropar als seus clients els serveis d'informació, reserva d'habitacions, recerca de feina, així com qualsevol altre servei que en el seu moment s'estimi oportú per a la consecució correcta del seu objecte social.

Aquestes condicions generals regulen l'ús del servei del Lloc que DERBY HOTELS posa a disposició dels usuaris d'Internet. La utilització del Lloc us atribueix la condició d'Usuari d'aquest (d'ara endavant, l'Usuari) i suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions generals en la versió publicada per DERBY HOTELS en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al Lloc, pel la qual cosa l'Usuari ha de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el Lloc.

El fet d'accedir a aquest Lloc implica el coneixement i l'acceptació de les Condicions generals següents, per la qual cosa DERBY HOTELS recomana a l'Usuari que les imprimeixi o les descarregui i les llegeixi atentament cada cop que accedeixi al Lloc. Així mateix la utilització del Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'Usuari per DERBY HOTELS, que completen allò que es preveu en aquestes Condicions generals mentre no s'hi oposin.

2.2. ÚS DELS SERVEIS DE RESERVA ON-LINE DE DERBY HOTELS

2.2.1.) Serveis de reserva on-line.

Aquests serveis tenen com a finalitat la reserva d'habitacions a qualsevol dels hotels. La utilització d'aquests serveis suposa l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions generals recollides en l'última versió actualitzada d'aquestes Condicions generals.

2.2.2.) Condicions de contractació: En el moment d'utilitzar el servei l'Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació en el qual s'inclourà el seu número de localitzador de la reserva. Aquest correu li serveix com a comprovant de la seva reserva i com a confirmació de l'acceptació.

2.2.3.) Garantia i política de cancel·lació: Les reserves realitzades a través d'aquesta pàgina quedaran garantides mitjançant la targeta de crèdit facilitada per l'Usuari en el formulari. La no-presentació al check-in o la cancel·lació fora de termini degudament indicat en les condicions de reserva, suposa un càrrec automàtic a la targeta de crèdit de l'import corresponent a una o més nits, així com la cancel·lació de la reserva; a excepció dels supòsits en què el client hagi contractat una "Oferta no reemborsable"; en aquest cas, la no-presentació al check-in o la cancel·lació fora de termini suposa la pèrdua total de l'import de l'estada, que DERBY HOTELS podrà fer seu si ja ha estat abonat o, altrament, carregar a la targeta de dèbit/crèdit del client, o bé reclamar-lo per qualsevol mitjà vàlid en dret.  Per cancel·lar una reserva podeu contactar de dilluns a diumenge amb l'establiment de destinació, o a l'adreça electrònica info@derbyhotels.com.

2.3. ÚS DELS SERVEIS

L'Usuari es compromet a utilitzar els serveis d'acord amb la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb allò que disposen aquestes Condicions generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb finalitats il·lícites i/o contràries al que estableixen aquestes Condicions generals de contractació, lesives de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin malmetre els serveis, DERBY HOTELS i/o la seva imatge o impedir el funcionament correcte d'aquests serveis o dels serveis que s'ofereixen o que es poguessin oferir en un futur.

2.4. ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc per part de l'Usuari són responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari. No es objecte de garantia per part de DERBY HOTELS: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc; que el contingut del Lloc o la informació que passa a través seu estigui lliure de virus o d'altres elements lesius; la seguretat en la utilització que l'usuari faci del Lloc.

DERBY HOTELS no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a DERBY HOTELS; de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic, causat per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de processos de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de DERBY HOTELS.

El fet d'accedir a aquest Lloc no suposa iniciar cap tipus de relació de caràcter comercial entre DERBY HOTELS i l'Usuari.

2.5. CONTINGUTS

DERBY HOTELS es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés al lloc a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest Lloc qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral; així mateix, es reserva el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

2.6. ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DEL LLOC

Tot el contingut disponible al Lloc, incloent-hi, a títol enunciatiu, text, gràfics, logotips, icones, imatges, clips d'àudio, recopilacions de dades i programari i la recopilació d'aquest (Contingut de propietat intel·lectual), és propietat de DERBY HOTELS, dels nostres patrocinadors, socis o llicenciadors i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

DERBY HOTELS declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquest Lloc són de la seva propietat i/o es troben legítimament protegits per la Normativa existent sobre Propietat industrial.

L'Usuari s'obliga a fer servir el Lloc de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

a)      Suprimir, eludir, manipular el "copyright", marques i altres dades identificatives dels drets de DERBY HOTELS o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del nostre Lloc, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir.

b)      Emprar continguts i, en particular, la informació de DERBY HOTELS obtinguda a través del nostre Lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

c)      Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es tingui l'autorització del titular dels drets corresponents o això estigui legalment permès.

d)      En general, utilitzar els continguts de manera, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats bé o a l'ordre públic.

DERBY HOTELS no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o qualsevol altre dret relacionats amb el seu Lloc.

2.7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en el Lloc corresponen en exclusiva a DERBY HOTELS, tret que en aquestes obres s'indiqui una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de DERBY HOTELS o del titular d'aquests drets i pot donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l'Usuari pot accedir a través del Lloc pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d'una altra índole. DERBY HOTELS no es fa responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d'aquests drets que pugueu cometre com a Usuari.

2.8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola, que s'aplica en allò que no es disposa en aquestes condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució.

DERBY HOTELS i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'existència, la interpretació o l'aplicació d'aquestes Condicions generals; excepte els supòsits en què l'usuari tingui la condició de consumidor o usuari d'acord amb les lleis aplicables, en què no serà aplicable aquesta clàusula.

3.- REQUISITS DE LA RESERVA I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE LA RESERVA

La reserva a través d'aquest lloc web, només la poden fer persones majors d'edat i amb plena capacitat natural i d'obrar. Quan feu la reserva mitjançant aquest lloc web, esteu acceptant expressament i sense cap reserva aquestes Condicions generals així com les "Condicions generals d'ús del lloc web" que podeu descarregar-vos en l'apartat de "Condicions generals" d'aquest web, situat a la part inferior de la pantalla.

Aquestes Condicions generals estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998 de 13 d'abril sobre Condicions generals de contractació (BOE 14/04/1998), a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12/1999), a la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (BOE 12/07/2002), al Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre Text refós de la Llei de consumidors i usuaris (BOE 30/11/2007), a la Llei de turisme de Catalunya 13/2002 de 21 de juny (DOGC 2002.07.03), al Decret 159/2012 del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (DOGC 2002.12.05) i al Codi de consum de Catalunya, Llei 22/2010 del Parlament de Catalunya de 20 de juliol (DOGC 23/07/2010 i 13/08/2010), i altres normatives legals i reglamentàries aplicables.

DERBY HOTELS es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en aquestes Condicions generals. Aquestes modificacions es poden fer a través dels llocs web de l'empresa i s'han de complir obligatòriament durant el temps en què estiguin publicades al web; excepte per als clients que hagin contractat sota la vigència de les condicions generals anteriors, per als quals s'apliquen aquelles. Igualment DERBY HOTELS es reserva el dret d'aplicar, en casos determinats, unes Condicions particulars de contractació amb preferència a aquestes Condicions generals quan ho consideri oportú, la qual cosa s'anunciarà en temps i forma oportuns.

4.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Mitjançant aquest lloc web, podeu efectuar una reserva d'allotjament turístic als hotels, apartaments i habitatges d'ús turístic que s'hi anuncien. La reserva d'allotjament és un contracte que se subscriu electrònicament i que generarà drets i obligacions, tant a l'establiment turístic com a l'Usuari. La reserva i el contracte d'allotjament estan subjectes a les lleis espanyoles, així com a la normativa foral catalana, que ha expressat en l'apartat 3 precedent.

DERBY HOTELS informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web està detallat en les"Condicions generals d'ús del lloc web"que podeu descarregar-vos en l'apartat de "Condicions generals" d'aquest web, a la part inferior de la pantalla.

Per la reserva amb DERBY HOTELS a través del seu lloc web, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i generals de reserva. De la mateixa manera, per la reserva l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de DERBY HOTELS i la contractació per mitjà d'aquests. L'usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i (si escau) la contrasenya obtingudes en el registre com a client i no les pot cedir a terceres persones.

PAGAMENT DE LA RESERVA: En el cas que es contracti una oferta d'apartament assenyalada com a "Oferta no reemborsable" el càrrec de la totalitat de la reserva s'ha d'efectuar en la targeta bancària assenyalada en les 48 hores següents a la reserva. En la resta d'ofertes, el pagament de la totalitat de l'estada s'ha d'efectuar el dia de l'arribada.

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA: Un cop feta la reserva, l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla i l'ha de poder imprimir com a comprovant. Sense perjudici de l'anterior, se us remetrà un correu electrònic en un termini inferior a 24 hores per confirmar la reserva.

CONFORMITAT DE L’ALLOTJAMENT: DERBY HOTELS garanteix la conformitat de l’allotjament amb les descripcions que figuren en aquest lloc web. Les fotografies que es mostren al web són de l'estat actual de diversos allotjaments del mateix establiment. L’allotjament finalment reservat pot no coincidir amb les fotografies, però sí que ha de ser del mateix estil, d'acord amb la descripció del lloc web, i amb un mobiliari similar.

CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA: Hi ha dos possibles supòsits:

1r) OFERTES NO REEMBORSABLES: Si quan es fa la reserva via web apareix la menció "Oferta no reemborsable" la cancel·lació de la reserva suposarà la pèrdua total de l'import de l'estada, que DERBY HOTELS podrà fer seu si ja ha estat abonat, o, altrament, carregar-lo en la targeta de dèbit/crèdit del client, o reclamar-lo per qualsevol mitjà vàlid en dret.

2n) ALTRES OFERTES: En el cas que quan es faci la reserva via web no aparegui la menció "Oferta no reemborsable" el client podrà cancel·lar la reserva, sense cap penalització, sempre que es cancel·li dins del termini degudament indicat a les condicions de reserva. Un cop iniciada l'estada, podreu renunciar als dies següents sempre que ho feu amb, almenys, la mateixa antelació; altrament, perdreu l'import corresponent al dia renunciat sense prou antelació.

La no-presentació al check-in o la cancel·lació fora de termini suposa un càrrec automàtic a la targeta bancària de l'import corresponent a una o més nits, així com la cancel·lació total de la reserva.

RENÚNCIA A LA RESTA DE L'ESTADA: Un cop iniciada l'estada, el client pot renunciar a la resta de dies reservats en els mateixos termes que estableix l'apartat anterior per als supòsits de cancel·lació de la reserva. En casos de renúncia a la resta de l'estada quan s'ha contractat una "Oferta no reemborsable" no hi haurà devolució econòmica de l'import de l'estada total.

INEXISTÈNCIA DE DRET DE DESISTIMENT: Segons disposa l'article 103.i de la Llei de consumidors/usuaris (RDL 1/2007) a aquest contracte no és aplicable el Dret de desistiment del consumidor/usuari.

IDIOMA D'AQUEST DOCUMENT I DEL CONTRACTE: Aquest document s'ha descarregat en l'idioma detectat en el vostre programa de navegació d'Internet. Si el voleu en altres idiomes (castellà, català, anglès, francès, alemany i italià) podeu canviar l'idioma del web a la casella situada a dalt a la dreta de la pantalla.

FULLS OFICIALS DE RECLAMACIÓ/QUEIXA: El client té a la vostra disposició a cadascun dels establiments uns fulls de reclamació/queixa oficials. 

LEGISLACIÓ APLICABLE: S'aplicarà la legislació espanyola vigent a Catalunya a la reserva i la subsegüent estada; podeu trobar una referència detallada d'aquesta legislació en l'apartat 3 d'aquest document.

FUR: Excepte en el cas que el client tingui la qualitat de consumidor/usuari (segons la normativa legal aplicable) s'entén que tant el client com DERBY HOTELS, en concertar la reserva d'allotjament, renuncien formalment al seu propi fur i acorden sotmetre tot dubte o tota discrepància sobre l'existència, aplicació o interpretació d'aquestes Condicions generals, i del contracte resultant, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Sigues el primer a conèixer les novetats de Derby Hotels Collection

Moltes gràcies! El vostre formulari s'ha enviat correctament
Tancar
Reserveu en línia
11 Des

Arribada

12 Des

Sortida

2
Reserveu per telèfon

Feu la vostra reserva per telèfon trucant al:

+33 (0)155 332 222
20, Rue la Fayette 75009 París FRA